Tillgänglighetsredogörelse

Om webbplatsen

Gullspångs kommun står bakom webbplatsen www.gullspangnasta.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Gullspångs kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här webbplatsen är förenlig med lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service och uppfyller WCAG 2.1 nivå AA. Det kan förekomma enstaka tillgänglighetsbrister i form av att det saknas någon alternativ-text på någon bild, till exempel.